محمد تنهایی

در سال ۱۳۶۵ در شهر ایلام متولد شدم. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی خود را در مدرسه شاهد این شهر گذراندم و دبیرستان را مهمان مدرسه وابسته به دانشگاه ایلام بودم. تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی مهندسی نرم‌افزار در دانشگاه اصفهان با معدل الف به پایان بردم و با رتبه برتر در آزمون ارشد و دکتری به دانشگاه شریف وارد شدم. تحصیلات ارشد و دکتری را نیز در این دانشگاه با معدل الف به پایان رساندم.