توانایی‌ها

مسلط به زبان های برنامه نویسی :

 • ADL ها (زبان های توصیف معماری)
 • UML (زبان مدل سازی)
 • ASP.Net (زبانی برای توسعه وب)
 • C#.Net (زبانی همه منظوره)
 • CSS (زبان توصیف استایل)
 • XML (زبان توصیف داده ها)
 • HTML (زبان انتقال محتوا در وب)
 • SQL (زبان ارتباط با دیتابیس)
 • JAVAScript (زبان برنامه نویسی سمت کاربر)

آشنا به زبان های برنامه نویسی :

 • PHP
 • ASP
 • ++C
 • PL/SQL
 • VB
 • Prolog
 • JQuery
 • OpenGL

تحلیل سیستم و طراحی معماری سیستم‍‏‏های نرم‍‏‏افزاری. آزمون نرم‍‏‏افزاری و صحت‍‏سنجی سیستم‍‏‏ها. برای اطلاع از پروژه‍‏‏های من به PortFolio مراجعه نمایید.