درس

مهندسی نرم‌افزار – ترم دوم ۸۹-۹۰

به نام خداوند

مهندسی نرم‍‏‏‏‏‏‏افزار یکی از مهترین دروس رشته مهندسی نرم‍‏‏‏‏‏‏‏‏افزار و فناوری اطلاعات محسوب می‍‏‏‏‏‏‏‏‏شود. هر چند که عمر کوتاهی از ایده مطرح کردن مهندسی نرم‍‏‏‏‏‏‏افزار نمی‍‏‏‏‏‏‏گذرد اما پیشرفت‍‏‏‏‏‏‏های این علم بسیار چشم‍‏‏‏‏‏‏گیر بوده است. هدف اصلی این درس مطرح کردن دیدی مهندسی نسبت به طراحی و ساخت نرم‍‏‏‏‏‏‏افزار است. در این درس شما می‍‏‏‏‏‏‏آموزید که چگونه مهندسی نرم‍‏‏‏‏‏‏افزار را از فازهای ابتدایی که شناخت نیازمندی‍‏‏‏‏‏‏ها است تا مراحل پایانی یعنی آزمون و تحویل نرم‍‏‏‏‏‏‏افزار انجام دهید.

با توجه به اینکه وقت این کلاس بسیار محدود است، سعی داریم که کلاس را مکانی برای یادگیری مفاهیم پایه و اصول مهندسی نرم‍‏‏‏‏‏‏افزار و وقت شما در منزل را مکانی برای یادگیری عملی درس و مفاهیم مربوطه قرار دهیم. با توجه به اهمیت کارهای عملی و پروژه سعی دارم بیشترین نمره را به کارهای عملی شما و کمترین نمره را به امتحان تخصیص دهم.

مکانیزم جلب توجه شما در کلاس هم کوییزها خواهد بود. در این درس حدود ۱۲ کوییز مطرح خواهد شد. این کوییزها در راستای هدایت شما به سمت درس و اجبار شما به کار در منزل خواهند بود. کوییزها شامل سه دسته خواهند بود: کوییزهای اول کلاس که جهت بازآموزی جلسات گذشته و آمادگی برای جلسه جاری برگزار می‍‏‏‏‏‏‏شوند. کوییزهای میان کلاس که حاوی سوالاتی از مطالب مطرح شده در همان کلاس خواهد بود و کوییزهای انتهای کلاس که برخی تکرار سوالات کوییز اول کلاس و برخی حاوی سوالات اساسی در مورد درس خواهند بود.

پروژه شما تمام مراحل مهندسی نرم‍‏‏‏‏‏‏افزار از مهندسی خواسته‍‏‏‏‏‏‏ها تا تحویل را در بر خواهد داشت. بر این اساس دانشجویان به گروه‍‏‏‏‏‏‏هایی ۳ نفره تقسیم خواهند شد. این دانشجویان با معرفی‍‏‏‏‏‏‏نامه دانشکده به برخی سازمان‍‏‏‏‏‏‏ها مراجعه کرده و نیازهای آن‍‏‏‏‏‏‏ها را تحلیل کرده و راه‍‏‏‏‏‏‏حل ارائه می‍‏‏‏‏‏‏دهند. برای کنترل روند پیشرفت پروژه برخی جلسات سوالاتی از دانشجویان پرسیده خواهد شد و بر اساس آن نمره هر مایلستون اعمال خواهد شد. در نهایت دانشجویان به صورت حضوری پروژه خود را ارایه خواهند داد.

امتحان میان‍‏‏‏‏‏‏ترم و پایان‍‏‏‏‏‏‏ترم به صورت کتاب باز مطرح خواهند شد و نیازی به حفظ کردن مطالب ارایه شده وجود ندارد. امتحانات با رویکردی مهندسی انجام می‍‏‏‏‏‏‏شوند و دانشجو برای برخی مسایل بر اساس دانسته‍‏‏‏‏‏‏ها راه حل ارایه خواهد داد.

بارم تقسیم نمرات:

کوییز: ۳ نمره

پروژه: ۵ نمره (کسب حداقل ۲ نمره برای گذارندن درس الزامی است)

تمرین: ۲ نمره

میان‍‏‏‏‏‏‏ترم(کتاب بسته): ۵ نمره

پایان‍‏‏‏‏‏‏ترم(کتاب باز): ۶ نمره

ارایه : ۳ نمره (اختیاری)

مجموع: ۲۴ نمره

دانشجویانی که نمره پروژه آن‍‏‏‏‏‏‏ها از ۴۰ درصد کمتر شود نیاز به گذراندن مجدد درس خواهند داشت.

مباحث میان‍‏‏‏‏‏‏ترم در ارزشیابی پایان‍‏‏‏‏‏‏ترم حذف نمی‍‏‏‏‏‏‏شوند.

وقت پیشنهادی:

کلاس درس(در هفته): ۲۰۰ دقیقه

خواندن کتاب(در هفته): ۱۰۰ دقیقه

انجام تمرینات(در هفته): ۱۲۰ دقیقه

انجام پروژه(در هفته): ۳۰۰ دقیقه

مطالعه میان‍‏‏‏‏‏‏ترم: ۵۰۰ دقیقه

مطالعه پایان‍‏‏‏‏‏‏ترم: ۷۰۰ دقیقه

اندکی در مورد سوالات میان‌ترم:

بارم میان‌ترم : ۵-۸ نمره بستگی به کیفیت نمره می‌باشد.

امتحان میان‌ترم ساعت ۲ تا ۵ روز پنج‌شنبه برگزار خواهد شد. دانشجویان تنها ۳۰ دقیقه اول امتحان فرصت پرسیدن سوالات خود را خواهند داشت.

تعداد سوالات این امتحان ۲ مورد است که سوال دوم دارای ۸ بخش می‌باشد.

مدت امتحان هم ۳ ساعت تعیین شده است.

محدوده امتحان از فصل اول تا آخرین مطلب ارایه شده در کلاس خواهد بود.

فصل چهارم حذف می‌باشد.