در این پروژه نقشه‏های CAD تبدیل به نقشه‏های قابل استفاده در سرورهای GIS شده

سایتی علمی و پروهشی برای کمک به دوستان کنکوری ارشد و دکتری

مسابقات تلفنی به سفارش تهیه کنندگان صدا و سیمای ایلام

این پروژه به درخواست مرکز روماتولوژی ایران انجام گرفته است.

محمد تنهایی

در سال ۱۳۶۵ در شهر ایلام متولد شدم. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی خود را در مدرسه شاهد این شهر گذراندم و دبیرستان را مهمان مدرسه وابسته به دانشگاه ایلام بودم. تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی مهندسی نرم‌افزار در دانشگاه اصفهان با معدل الف به پایان بردم و با رتبه برتر در آزمون ارشد و دکتری به دانشگاه شریف وارد شدم. تحصیلات ارشد و دکتری را نیز در این دانشگاه با معدل الف به پایان رساندم.

Portfolio

  1. سامانه GIS/دانشگاه اصفهان
  2. طراحی مسابقات تلفنی/صدا و سیمای ایلام
  3. طراحی سامانه بیماران AS/دانشگاه علوم پزشکی تهران
  4. مانشت
  5. درگیر با پروژه‍های ITS/سازمان مالیات کشور