محمد تنهایی

در سال ۱۳۶۵ در شهر ایلام متولد شدم. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی خود را در مدرسه شاهد این شهر گذراندم و دبیرستان را مهمان مدرسه وابسته به دانشگاه ایلام بودم. تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی مهندسی نرم‏افزار در دانشگاه اصفهان با معدل الف به پایان بردم و با رتبه برتر در آزمون ارشد به دانشگاه شریف وارد شدم. تحصیلات ارشد را نیز با معدل الف به پایان رسانده و در حال حاضر در مقطع دکتری مهندسی نرم‏افزار در دانشگاه صنعتی شریف مشغول به تحصیل می باشم.

Portfolio

  1. سامانه GIS/دانشگاه اصفهان
  2. طراحی مسابقات تلفنی/صدا و سیمای ایلام
  3. طراحی سامانه بیماران AS/دانشگاه علوم پزشکی تهران
  4. مانشت
  5. درگیر با پروژه‍های ITS/سازمان مالیات کشور